Results
Home ≫ Results(2017) ≫ Precompetitive

Results(2017):Precompetitive

Rank Name
1 Bielik/Sophia/Mei
2-1 Cha/YeYool
2-2 Hakamada/Yui
3-1 Sakamoto/Muu
3-2 Iwata/Saaya
3-3 Adachi/Niko
4-1 Hoshikawa/Kira
4-2 Kameda/Chiyo
4-3 Hayashi/Miu
4-4 Matsumoto/Hana
5-1 Fuseya/Rino
5-2 Ota/Hinano
5-3 Tanaka/Kanon
5-4 Shibata/Hinomi
5-5 Aoki/Monami
6-1 Fukuda/Tayumi
6-2 Abe/Hikari
6-3 Suzuki/Ichino
6-4 Watanabe/Kairi
6-5 Kobayashi/Airi
6-6 Shimizu/Rise
Copyright © JAPAN GRAND PRIX. All rights reserved.