Results
Home ≫ Results(2017) ≫ Junior A

Results(2017):Junior A

Rank Name
1 Suzuki/Kanon
2-1 Nagasue/Shun
2-2 Yamada/Kaho
3-1 Nakamura/Rizu
3-2 Noguromi/Mayume
3-3 Matsuda/Anri
4-1 Hirata/Aoi
4-2 Shimamura/Aya
4-3 Kim Yeram
4-4 Murakami/Kae
5-1 Negishi/Rina
5-2 Higashi/Maho
5-3 Yamazaki/Sae
5-4 Nakajima/Nanaho
5-5 Takeda/Haruna
6-1 Arima/Sayuri
6-2 Ohta/Ion
6-3 Kawamoto/Miyu
6-4 Suzuki/Chisato
6-5 Inada/Ayumi
6-6 Sato/Mizuki
Copyright © JAPAN GRAND PRIX. All rights reserved.