Results
Home ≫ Results(2017) ≫ Junior B

Results(2017):Junior B

Rank Name
1 Park/Yujin
2-1 Sagou/Ako
2-2 Nawata/Karen
3-1 Miyamoto/Nonoka
3-2 Maruyama/Moe
3-3 Nakajima/Yo
4-1 Ouchi/Sayaka
4-2 Sawano/Aoi
4-3 Yamada/Ren
4-4 Hinoue/Mari
5-1 Yokoi/Ayano
5-2 Shimada/Nanoka
5-3 Yoshikawa/Mako
5-4 Takeuchi/Nana
5-5 Jinno/Hina
6-1 Sato/Tomoka
6-2 Chiba/Yukino
6-3 Akimoto/Minami
6-4 Koiwai/Shizuku
6-5 Oya/Natsuna
6-6 Fujikura/Miyu
Copyright © JAPAN GRAND PRIX. All rights reserved.